Tietosuojakäytännöt

Eväste
Eväste, eli ”cookie” , on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu nettiselaimen kautta verkkoa selailevan käyttäjän päätelaitteelle. Eväste yksilöi kyseisen käyttäjän vierailun verkkosivulla anonyymisti. Evästeen mukana tallentuu esimeriksi tietoa käyttäjän päätelaitteesta, sekä minkä verkko-operaattorin kautta kyseinen käyttäjä saapuu verkkopalveluun. Eväste ei tallenna mitään henkilötietoja käyttäjästä.

Mihin Kutjula.fi verkkopalvelu käyttää evästeitä?
Tärkein syy on sinun käyttäjäkokemuksesi. Evästedatan avulla analysoimme yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimia verkkopalvelussa Google Analytics -kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä sinua paremmin palvelevaksi.

Käytämme evästeitä myös mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Käyntisi verkkopalvelussa kertoo meille, millaista kohdeyleisöä edustat. Sitä kautta pystymme näyttämään osuvampia sisältöjä sähköisissä kanavissa, kuten Googlessa ja Facebookissa.

 

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Tahko Tölli Oy / Kutjula, 1701519-6
Riihitie 24
79100 Leppävirta
www.kutjula.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Pekka Määttänen
Riihitie 24
79100 Leppävirta
pekka@kutjula.fi

 

Tahkon Tölli Oy:n rekisterit
Tahko Tölli Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”) ylläpitää ja hallinnoi seuraavia rekistereitä, joissa säilytetään jäsenneltyjä henkilötietoja sisältäviä tietojoukkoja:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
– Tahkon Tölli Oy / Kutjulan tarjoamien palveluiden markkinointi, myynti, tuottaminen ja laskutus
– Tiedotteiden, asiakaskirjeiden ja markkinointiviestin lähettäminen
– Asiakastutkimukset
– Palveluiden kehittäminen

Tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöiltä itseltään. Asiakkaalta saadaan tietoja muun muassa: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muissa vastaavissa tilanteissa, joissa asiakas suostumuksellaan (vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu) luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaan suostumusta. Verkkovierailujen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin sekä oikaisupyyntöihin yhden viikon kuluessa.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tahkon Tölli Oy:n rekisteritiedot on kaikki sähköisiä ja sijaitsevat tietoturvallisessa ja varmistetussa järjestelmässä joka vaatii kirjautumisen. Käyttäjillä joilla on oikeus järjestelmään, on oma käyttäjätunnus jonka perustella järjestelmän käytöä on mahdollista seurata sekä jälkeen päin todentaa.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Asiakasrekisteröinti

Täytä rekisteröintilomake vain jos olet uusi asiakas Kutjulassa.

Yhteystiedot
Tuotteen valinta (valitse yksi tai useampi)
Salilla ei ole kiva jonottaa. Haluamme varmistaa, että pystymme tarjoamaan sinulle treenimahdollisuuden sinulle sopivimpana aikana, siksi kyselemme tavallisinta treeniaikaasi. Varmistettuamme, että meillä on tilaa, saat maksulinkin.
Maksaminen